Termy Gostynińskie


Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie

LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana będzie w północnej części miasta Gostynin (województwo mazowieckie), na terenie prawobrzeżnym rzeki Skrwa, o powierzchni ok. 17 ha, wraz z obszarem odwiertu geotermalnego, w tym – oddalony o ok. 1 km – obszar drugiego odwiertu.

Gostynin znajduje się 24 km od Płocka, 100 km od Warszawy, 75 km od Łodzi, 100 km od Torunia, 15 km od planowanych węzłów zjazdowych z autostrady A-1 w kierunku Gdańska i Śląska.

Miasto należy do obszaru występowania wód geotermalnych, wyróżnionego jako okręg grudziądzko-warszawski. Jest to rozległa struktura o dużych zasobach energetycznych, zakres temperatur w złożu waha się od 20 do 90°C. Na podstawie badań, przeprowadzonych przez Instytut Gospodarki Surowcami i Energii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, stwierdzono: Występujące w rejonie Gostynina solanki zawierają w swym składzie zarówno jony jodu, jak i bromu, w stężeniach kwalifikujących je jako wody potencjalnie lecznicze. Najczęstsze wykorzystanie tego typu wód w balneologii wiąże się z kąpielami i inhalacjami w chorobach dróg oddechowych, chorobach reumatycznych oraz przy schorzeniach ginekologicznych i dermatologicznych.

Termy Gostynińskie Sp. z o.o. ma podpisaną Umowę Koncesji z Gminą Miasto Gostynin, na mocy której wybuduje kompleks Term oraz będzie eksploatować i czerpać z niego korzyści przez okres 30 lat.

Podstawową funkcją obiektu jest rekreacja, wypoczynek i rehabilitacja wodna oraz usługi medyczne, realizowana w oparciu o źródło wody geotermalnej, zlokalizowane na działce będącej we władaniu Spółki. Wykonany odwiert do głębokości 2 700 m posiada zbadaną wydajność wody 120 m3/godz. o temperaturze 79°C. Wielofunkcyjny obiekt ma znaleźć uznanie u szerokiego kręgu odbiorców, nastawionych zarówno na typowe usługi zabaw i rekreacji wodnej (baseny rekreacyjne, zespoły zjeżdżalni itp.), jak i szukających oferty wypoczynku, odnowy biologicznej i rehabilitacji na bazie wód geotermalnych (baseny rekreacyjno-rehabilitacyjne, zespół SPA i VIP), a także u potencjalnych pacjentów, dla których będą realizowane usługi typowo medyczne.

W ramach prac inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących zadań:

  1. Wykonanie drugiego odwiertu geotermalnego, budowa ciepłowni geotermalnej wraz z rurociągiem geotermalnym, łączącym dwa odwierty.
  2. Budowa kompleksu basenów geotermalnych.
  3. Budowa części hotelowej wraz z ośrodkiem SPA.

Kompleks będzie składał się z następujących obiektów:

Kompleks będzie posiadał w sumie 17 różnej wielkości basenów do celów rekreacyjnych i leczniczych, zlokalizowanych na zewnątrz i wewnątrz budynków. W obiekcie Term Gostynińskich znajdzie się także hotel (190 pokoi, 12 apartamentów) oraz SPA&WELLNESS (fitness i siłownie, część orientalna, część nordycka, część antyczna, barek, solarium). Biorąc pod uwagę wielkość obiektu oraz ilość przewidzianych w nim atrakcji, będzie to na pewno największy oraz najbardziej atrakcyjny obiekt tego typu w Polsce.

Termy Gostynińskie Sp. z o.o.
ul. Termalna 4
09-500 Gostynin
biuro@termygostyninskie.com